Fakta om boken

Boken om Käringöns historia är klotbandsinbunden med tygrygg i A4 format, och innehåller 207 sidor och 122 bilder, flera relativt okända. 

PRIS 300:-

Genom många sekler har Käringön präglats av strävsamma män och kvinnor som försörjt sig på fiske och sjö­­fart. I det lilla fiskeläget stod havet för den huvud­sakliga, men riskfyllda, försörj­ningen och alltför många unga, duktiga yrkesmän miste livet i vågorna.

Öns stolthet är fiskarsonen Olof som under det stora nordiska kriget, åren 1700-1721, stred mot Peder Tordenskiold. Han adlades under namnet Ström­stierna och som en av Bohusläns rikaste ägde han bland mycket annat både Lysekil och Bohus Malmön.

Platsen är dock framförallt känd för den mycket färgstarke och egocentriske prästen August Simson som i drygt femtio år höll öborna i ”herrans tukt och förmaning”. Läs om verklig­heten bakom de berättelser som långt mer än hundra år efter hans död bevaras i muntlig tradition. Dog hans och hustruns lille son verkligen av tandvärk? Hur kunde han med sin blygsamma lön bli så förmögen? Vilken relation hade den gifte prästmannen med fiskar­hustrun Britta?

Ta del av skildringar om bråd död, heroiska rädd­ningar, kapare, kvack­salvare och epidemier liksom var­dagen i både goda och dåliga tider. Boken ger en bild av fiskelägets utveckling, beskriver stora och små händelser och synlig­gör de oför­trött­liga männen och kvinnorna i deras glädje och sorg.

Detta är en krönika i ord och bild från början av 1600-talet och drygt trehundra år framåt. Lär känna den plats som en gång beskrivits som den egen­­­­dom­ligaste, finaste och stoltaste ön i väst­kustens skärgård.


INNEHÅLL


Nybyggare, ”trollkvinnor” och orädda män
De första öborna. Bohuslän blir svenskt. Häxjakt,
krig och svåra tider. ”Havets riddare” under hot om piska och yxa.
Det stora nordiska kriget.

Kamp för en ö och en kyrka – och livet
En eftertraktad ö. Andligt och världsligt under strapatsrika former.
Fiskefångster, hetta i fjärran och förlisningar. Ett nesligt slut.
Fiskare med kanoner och familjer i sorg.
En mångårig dröm blir verklighet. Nytt århundrade och svåra tider.
Hem i lågor. Ond bråd död. Kolerautbrott och nödvinter.

En säregen prästman tar plats vid ett hav utan nåd
Ny själasörjare och en skola.
En prästman med något solkad historia gör entré.
Familjeliv och ökad säkerhet i statens tjänst. Tullman och förförare.
En egensinnig man. Ljus för sjöfarande.
Tjänstemän i ”vrakgods” och lärare i prästrock.

Sorg, stöd och omsorg – och en viljeyttring
En sällsynt och fruktad ”gäst”. Britta tar farväl.
Framtidstro. Ett obevekligt hav.
En ståndsmässig bostad för en krävande man.
Anspråkslöst och strävsamt. När hjälp behövdes…
Omsorg och gemenskap. Hans vilja – och möjligen hennes.

Uppehälle i dödens närhet
Havet ger – och tar. Medaljregn.
Kapten med mössan i hand.
Bättre tider. Handel – nytta eller moraliskt förfall?
Fiskare kommer – och går.
En kung, en konvalescent och en hedersbetygelse.

Avsked, hyllningar och ”fint folk”
Psalmsång, hushållsbestyr och gåvor.
Isdrama och en varm själ lämnar.
Hyllad prästman och en monark med fiskelycka.
Goda och mindre goda vitsord. Hårt väder och oväntad sorg.
Sådan far, sådan son. ”Fint folk” gör entré.
Högtidstal och förtroende.

Risker långt borta och nära – öns mäktige man lämnar
Kuttrar – snabba, säkra och bekväma.
Riskfyllt hemmafiske, skeppsbrott och räddningar.
I barnafödandet och hälsans tjänst.
Ny skolbyggnad och ett farväl.
En sällsam och kraftfull man gör sorti.

Förtröstan, minne i skimmer och nya inkomstkällor
En ny kyrkans man och öns siluett förändras.
Vakande ögon och hjälpande händer försvinner.
Badgästers tidsfördriv – åldrande mäns arbete.
Förtröstan och sorg. Vardagsliv.
Räddare i nöd. Affärer för nödvändighet och prydnad.
Präst-ord till tröst. Berättelser och varma ord.

Krig och fred
Personligheter i kaptensmössa.
Krigsmuller och farsot.
Vardagen återvänder – med glädje och sorg.

Rastlöshet, mod och andra tider nalkas
Något annat lockar…
Livräddare.
Nya tider och en prästmans ord klingar ohörda.

Källor
Kartor

 Kontakta mig gärna!

 Elisabeth Kaldén
karingon@kalden.se

© Copyright Kalden

Boken kan även köpas hos våra samarbetspartners

Fiskhandlaren på Käringön
Shyness inredning på Käringön
Lysekils Bok och kontorshandel, Kungsgatan 47 Lysekil
Marstrands bibliotek (Tis 14-18. Tors 10-13) Av Marstrands Hembygdsförening

Jag vill köpa Käringöboken

Leverans enligt nedan