Det är något särskilt med öar – och de som levde och verkade där för länge sedan.

Dessa kvinnor och män var omgivna av ett hav – som för många var deras uppehälle. Ett hav som i ena stunden var gästvänligt och lockande och i nästa stund hotfullt.

Denna miljö och dess människor har betytt mycket för mig som är född på Smögen och uppvuxen där och senare i Marstrand och med tät kontakt med Käringön sedan barnsben. Med farföräldrar och far uppväxta på fyrplatserna Väderöbod och Måseskär har också dessa, än mindre öar, fått en plats i mitt hjärta.

Mitt intresse för lokal historia och en stark önskan att förmedla har på senare tid resulterat i boken Marstrand – Staden . Människorna . Händelserna.
(Utgiven år 2019).

Nu är även boken Käringön - Fiskeläget . Människorna . Händelserna
(Utgiven år 2022).

Med stor tacksamhet har jag från många få ta emot bidrag i form av berättelser, dokument och foton. Dessa har gjort den historiska bilden mer levande och värdefull.

Tillfredsställelsen i skrivandet handlar mer än något annat om att få berätta om människors liv - om öden, sorger och glädjeämnen. Och uppskattningen från de som tar del av resultatet!

Nytt projekt pågår, nu med spännande Smögen som fokus för intresset. Ön befolkades i slutet av 1600-talet och har präglats av strävsamma män och kvinnor som genom sekler framförallt försörjt sig på arbeten kring fiske och sjöfart. Den kom också att ut­vecklas till ett livaktigt centrum för export av fisk och skaldjur. Smögens kända brygga, och tillika ”turistmagnet”, har växt fram i etapper och orten är sedan många år klassad som riksintresse. 


Läs gärna mer nedan!


Klicka på boken för att läsa mer.

Klicka på boken för att läsa mer

 

Övrig produktion:

I skenet av en Heidenstamsfyr... – om att leva på en fyrplats. 2006

Lea Ahlborn, kunglig mynt- och medaljgravör. 2012

 Elisabeth Kaldén

elisabeth(a)kalden.se
Mobil : 0737-243608