För mycket länge sedan förknippades namnet Marstrand i första hand till synd­fullt leverne, illa­luktande sillbodar och ömkliga fästningsfångar. Alltjämt lever också minnet av när Kung Oscar II gav ön kunglig glans. Han lockade under tjugo års tid välbeställda från andra platser i landet till fromma för de bofasta familjerna.

Två gånger har staden erövrats av danskarna under dramatiska former och var under en period fristad för brottslingar. Marstrands historia rymmer emellertid också mindre välkända människor och händelser värda att synliggöras. 

Ta del av krig, bränder, epidemier och förlisningar men också vardagsliv i verksamheter som blomstrat för att sedan försvinna. Här levde de tillsammans – rådmän, handlare, kapare, tunn­bindare, fattig­hjon, pigor och de som hade havet som levebröd. 

Detta är en krönika i ord och bild från mitten av 1500-talet och fram till början av 1900-talet. Lär känna bofasta, tillfälliga besökare, ogärningsmän och hårt arbetande män och kvinnor i goda och dåliga tider. 

Följ med genom år­hundraden i staden som alltid har fängslat!

Inledning

Marstrand har alltid varit en mångfasetterad och spännande plats och då som nu väl värd att uppmärk­samma. Man har i perioder haft goda tider men också drabbats av farsoter, krig och brän­der. Långsamt och med stor möda har staden efter svåra bränder tvingats resa sig, emellertid sällan helt utlämnad åt sitt öde. På grund av det strategiska läget har den genom seklernas gång blivit om­huldad av sina kungar och fått särskilda för­måner.

Staden grundades formellt under första delen av 1200-talet av den norske kungen Haakon Haakon­sson. I alla tider har dock sjö­­­­f­arare sökt upp platsen för skydd mot havet, provian­tering eller för att göra affärer. Ham­­­nen är välkomnande med sitt närmast ständigt isfria vatten, de två inloppen och den höga landsidan som ger skydd mot hårda västan­­­vindar.

Landskapet Bohuslän är förknippat med sill som kommit i perioder, emellan­­åt i nästan ofatt­bara mäng­der. En av dessa inleddes de sista åren av 1100-talet och hade pågått i när­mare trettio år när Marstrand började bebyggas. I städer som växte upp kunde handel ske under ordna­de for­mer sam­tidigt som makthavarna fick kontroll över undersåtar, stats­­­­inkom­ster och penning­flöden. Den lilla ö-staden blev för­hållandevis rik. Från 1200-talets slut och fram till år 1537 fanns ett Franciskanerkloster med kyrka och begrav­nings­plats där munkar i grå dräkter arbeta­de, pre­di­kade och levde på allmo­sor. Marstrands bety­delse stod i stark kon­trast till dess stor­lek och strand­l­injen gick endast ett fåtal meter nedanför kloster­kyrkan i skydd av berget. Sillperioden i mitten av 1500-talet gjorde att samhället blomstrade - på gott och ont.

Staden blev svensk år 1658 men kom att vid två tillfällen erövras av danskarna för att kort därefter återlämnas. Ön är starkt präglad av sin betydelse för sjöfarare, av Carlstens fästning med dess fångar, det liv­aktiga bad­ortslivet, seglingar och den kungliga glans som Oscar II en gång gav.

Detta är en i krönika i ord och bild från mitten av 1500-talet och drygt trehundra år framåt. Boken vill ge en personlig bild av stadens utveckling, beskriva stora och små händelser och synliggöra bofasta liksom tillfälliga besökare i vardagens glädje och sorg.

Innehåll

Sill, synd och häxjakt
Välstånd, våld och osedlighet. Staden föds. Krig och bränder. Marstrand blir svenskt.
Onda rykten, lidande och död. Kyrkans män – strider och förtroende.
 

Tre kungars krig, frihamnstid och tvivelaktiga verksamheter
Gyldenlöwefejden. Fred och lågor. Det stora nordiska kriget. I avvaktan på strider, förlisning i decembernatt.
Fyra dramatiska dagar. Danskarnas Marstrand. Danckwardt inför rätta och ny fred.
Tordenskiold - berömmelse och död. Priset för Jungfru Elisabets last.
Sill blir industri.  Porto Franco - Marstrand blir "utland".Teaterkungens krig.
Smugglarjakt på liv och död. Förlorat självstyre och en fri man. Svält, krig och kapare i kostym.

Hälsoiver som affärsidé, en stad i brand och män bakom murar
Från blänkande sill till bad och flärd. Ny brand. Carlstens olyckliga män.
Lasse-Maja – brottsling och publikdragare. Sedeltillverkning – ett vanskligt göromål. Koleran kommer.

Familjeliv i glädje och sorg – stad i utveckling
Tillfälliga förbindelser – varaktiga resultat. En man lämnar Carlsten , en annan kommer.
Marstrand utvecklas. Fångar, brott och benådningar.
Nya Marstrandsbor och nya verksamheter. Familjeliv. Fångarna lämnar ön.
Funktioner för nytta och nödvändighet. Havet skördar offer. Nödår och nytt besök av koleran.

Ny brand och celebra besök.

Nytt ljus och ett vardagsliv
En efterlängtad fyr – Pater Noster.  Familjetragik. Ångbåten i Marstrandsbornas tjänst. Köld och svält.
Sommar och överflöd. I barnafödandets tjänst. Sillen åter och en tragedi. En epok till ända.

Badliv med kunglig glans
Västkustliv – hälsobringande eller marknad för fåfänga?
Fiske, fler fartyg och en förändrad stadsbild. Mer bekvämlighet , mindre osundhet.
Oscar II träder in på scenen. Sommarliv för välbeställda. Marstrandsliv i tidningarna.

Framgång, förtroende och förtjänstmonument
Fortsatt framgång och ljus i mörkret. Ansvar, makt och förtroende.
Ett hotell blir grandiost och staden växer. Inte vilken byst som helst. Familjer i spillror och nöd.

Våld och oväder
Svensksund - mot is och hårda nävar. Piga i Marstrand – och brottsling. 
Sommarvärme och oväder.

Framtidstro och avsked
Ett nytt århundrade. Avveckling och utveckling. Ny verksamhet på anrik holme.
Slutet på en strid och en union. Drömmar om resor på räls och en författardebut.
”… Låt mig dö i Marstrand”.

Källor

Kartor

Fakta om Boken:

Boken om Marstrands historia är klotbandsinbunden med tygrygg i A4 format,
och innehåller 187 sidor och 90-talet bilder, flera relativt okända. 


Boken säljs även via våra samarbetspartner:

Marstrands Bibliotek, Marstrandsön
Hellmans kiosk, Marstrandsön
 Hotell Maritime, Marstrandsön
Akademibokhandeln Kongahälla center, Kungälv